1. arbetsplatsbibliotek

  arbetsplatsbibliotek, samling böcker, t.ex. skönlitteratur, facklitteratur eller litteratur om fackliga frågor, som ställs till förfogande för de anställda på en arbetsplats.
 2. arbetsplats

  ar`betsplats subst. ~en ~er ORDLED: arbets--plats-en
  Svensk ordbok
 3. Josef Mengele

  Mengele, Josef, född 1911, död troligen 1978 eller 1979, tysk läkare och SS-officer.
 4. uthyrning av arbetsplats

  uthyrning av arbetsplats, att näringsidkare inom sin verksamhet hyr ut arbetsplats till en fristående näringsidkare.
 5. arbetsplatstolk

  arbetsplatstolk, flerspråkig person, vanligen i industriföretag, som fungerar som tolk mellan invandrare och arbetsledare eller i akuta situationer på arbetsplatsen.
 6. 11 september-attackerna

  11 september-attackerna, den samordnade terroraktion som tisdagen 11 september 2001 raserade World Trade Center i New York och ramponerade delar av amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon i Washington D.C.

 7. empati

  empati, förmåga att uppfatta och uppleva en annan människas känslor.

 8. sociologi

  sociologi, läran eller vetenskapen om samhället, akademisk disciplin som har ”det sociala” som särskilt studieobjekt.
 9. miljö

  miljö är omgivningen, alltså allt det som finns runt omkring oss.
 10. fackförening

  fackförening, även kallat fack, är en förening för människor som arbetar på samma arbetsplats eller i samma bransch ( fackförbund).