1. art

  art, species, enhet som omfattar individer som är nära besläktade och/eller kan fortplanta sig med varandra.
 2. artbildning

  artbildning, process vid vilken en eller flera nya biologiska arter uppstår ur en eller två redan existerande arter.
 3. artificiell intelligens

  artificiell intelligens, AI, dels intelligens som tillskrivs ett datorsystem, dels ett forskningsområde inriktat mot konstruktion av datorsystem som uppvisar intelligent beteende.

 4. invasiv art

  invasiv art, exotisk artfrämmande artintroducerad art, icke ursprunglig art vilken påverkar det ekosystem som arten koloniserar.

 5. artär

  artär, pulsåder, blodkärl som leder syremättat blod från hjärtat ut till kroppens olika delar (denna definition gäller det s.k. stora kretsloppet; om lilla kretsloppet se nedan).
 6. artefakt

  artefakt, av människohand fabricerat föremål, produkt eller effekt.
 7. art déco

  art déco, stilbeteckning för en del av den brukskonst som tillverkades mellan första och andra världskriget.
 8. art nouveau

  art nouveau, den franska benämningen på jugend.
 9. Artemis

  Artemis, grekisk natur- och jaktgudinna, av romarna identifierad med Diana.
 10. Arthur Conan Doyle

  Doyle, Sir Arthur Conan, född 22 maj 1859, död 7 juli 1930, brittisk författare, brorson till Richard Doyle.