1. arvinge

  arvinge, den som har rätt till arv efter viss person.
 2. arvinge

  ar`vinge subst. ~n arvingar ORDLED: arv-ing-en
  Svensk ordbok
 3. Gustav II Adolf

  Gustav II Adolf, född 9 december 1594, död 6 november 1632, svensk kung 1611–32, son till Karl IX och Kristina av Holstein–Gottorp.
 4. Arvingarna

  Arvingarna, dansband, bildat 1989 av bröderna Kim Carlsson ( född 1972) och Tommy Carlsson ( född 1968) samt Casper Janebrink ( född 1970) och Lars Larsson ( född 1972).
 5. arv

  arv, i juridisk mening övergång (succession) av en avliden persons, arvlåtarens, egendom till vissa i ärvdabalken (ÄB) angivna personer, arvingar eller arvtagare, vilken sker enligt en i lagen angiven arvsordning.
 6. socialistisk feminism

  socialistisk feminism, feministisk riktning som utvecklar och kritiserar marxistisk ideologi. 

 7. Augustus

  Augustus, född 23 september 63 f.Kr., död 19 augusti 14 e.Kr., romersk statsman, den man vars namn och regering skapade och gav innehåll åt ordet och begreppet kejsare.
 8. absolutism

  absolutism, historisk term vilken vanligen betecknar den starka furstemakt som präglar många europeiska stater under 1500-, 1600- och 1700-talen.
 9. Elisabet I

  Elisabet I (engelska Elizabeth), född 7 september 1533, död 24 mars 1603, drottning av England 1558–1603, dotter till Henrik VIII och Anna Boleyn.
 10. statskuppen 1809

  statskuppen 1809, benämning på den svit av händelser som resulterade i Gustav IV Adolfs och det gustavianska enväldets fall samt i tillkomsten av en ny svensk regeringsform.