1. assimilera

  assimile´ra verb ~de ~t ORDLED: as-sim-il-er-ar SUBST.: assimilerande, assimilering; assimilation
  Svensk ordbok
 2. norska

  norska, nationalspråk i Norge och modersmål för de flesta norska medborgare (4,2 miljoner, 2006).

 3. assimilation

  assimilation kallas det när en person i en minoritetsgrupp överger sin kultur för att anpassa sig till en majoritet. Ordet används framför allt inom samhällsvetenskap för att beskriva hur det går till när människor måste leva på ett visst sätt i ett samhälle.

 4. judar

  judar, ett folk med ursprung i Främre Orienten.

 5. Calvincykeln

  Calvincykeln, Calvin–Benson-cykeln, den reduktiva pentosfosfatcykeln, metabolisk cykel i växter uppkallad efter Melvin Calvin.
 6. integration

  integration kallas processen när något förenas med något annat.

 7. C4-växt

  C4-växt, växt med en speciell utformning av den fotosyntetiska koldioxidassimilationen.
 8. Bysantinska riket

  Bysantinska riket, senantik och medeltida statsbildning med tyngdpunkt i östra medelhavsområdet.
 9. C3-växt

  C3-växt, växt som assimilerar koldioxid direkt genom Calvincykeln.
 10. Neptunus

  Neptunus, forntida latinsk gudomlighet, ursprungligen med anknytning till floder, sjöar och källor men tidigt assimilerad med den grekiske havsguden Poseidon.