1. attraktion

  attraktion, dragningskraft.
 2. kemisk bindning

  kemisk bindning, den attraktion som sammanfogar atomer till molekyler eller till vissa typer av fasta kroppar.
 3. attraktion

  attraktion [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: at-trakt-ion-en
  Svensk ordbok
 4. jonbindning

  jonbindning, kemisk bindning orsakad av elektrostatisk attraktion mellan olikladdade joner.
 5. dragningskraft

  dragningskraft, attraktion , inom fysik och kemi, se gravitation, attraktiva krafter, Coulombs lag och atomkärna.
 6. elektrostatisk bindning

  elektrostatisk bindning, kemisk bindning orsakad av elektrostatisk attraktion mellan atomer och/eller molekyler.
 7. ideal

  ideal, något önskvärt, förebildligt, ofta också ouppnåeligt.
 8. kärlek

  kärlek beskrivs av de flesta människor som en varm och intensiv känsla av ömhet, omtänksamhet och känslomässig närhet som kan, men inte behöver, vara förknippad med sexuell åtrå.

 9. oidipuskomplex

  oidipuskomplex, begrepp myntat av Sigmund Freud i anslutning till den grekiska myten om kung Oidipus, som slog ihjäl sin far och äktade sin mor.
 10. Alessandro Volta

  Volta, Alessandro, 1745–1827, italiensk fysiker.