1. autokrati

  autokrati, styrelseform där makten helt ligger i en enda härskares händer och utövas av denne ensam.
 2. autokrat

  autokra´t subst. ~en ~er ORDLED: auto-krat-en
  Svensk ordbok
 3. Haile Sellassie I

  Haile Sellassie I, egentligen Hayle Silase (Hayle Sillase), född 23 juli 1892, död 27 augusti 1975, kejsare av Etiopien 1930–74, son till kejsar Miniliks kusin, ras (prins) Mekonnin Welde Mikael.
 4. diktator

  dikta`tor subst. ~n ~er [-o´rer] ORDLED: dikt-at-or-er
  Svensk ordbok