1. tillväxtteori

  tillväxtteori, olika ekonomiska teorier för att förklara ekonomisk tillväxt.
 2. Bosnien och Hercegovina

  Bosnien och Hercegovina, Bosnien–Hercegovina, ofta benämnt enbart Bosnien, stat på Balkanhalvön i sydöstra Europa.

 3. Tristan och Isolde

  Tristan och Isolde, medeltida roman breton.
 4. Thomas av Aquino

  Thomas av Aquino, född ca 1225, död 7 mars 1274, italiensk teolog och filosof, den katolska medeltidens störste, helgon, senare kallad doctor communis eller angelicus, den ”gemensamme” eller ”änglalike” läraren.
 5. jägar- och samlarsamhällen

  jägar- och samlarsamhällen, den gängse benämningen på samhällen där huvuddelen av försörjningen kommer från jakt, fiske och insamling av vilda växter och småkryp.

 6. tillväxt

  tillväxt, ekonomisk tillväxt, ökning över tiden av produktionen av varor och tjänster i ett land, bruttonationalprodukten (BNP).

 7. Kol- och stålgemenskapen

  Kol- och stålgemenskapen, egentligen Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG), engelska European Coal and Steel Community (ECSC), franska Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier (CECA), en av de tre västeuropeiska samarbetsorganisationer som tillsammans bildade EG.

 8. Kalila och Dimna

  Kalila och Dimna är en samling berättelser på arabiska.
 9. tillit

  tillit, sedimentär bergart som bildats genom att morän, dvs. avlagringar från en inlandsis eller glaciär, hårdnat; tilliter vittnar därför om forna nedisningar och istider.
 10. Erasmus av Rotterdam

  Erasmus av Rotterdam, egentligen Desiderius Erasmus, född cirka 1469, död 12 juli 1536, nederländsk humanist.