1. avfyra

  a`vfyra verb ~de ~t ORDLED: av--fyr-ar SUBST.: avfyrande, avfyr(n)ing
  Svensk ordbok
 2. Kubakrisen

  Kubakrisen var en allvarlig politisk kris 1962.

 3. mekanism

  mekanism är ett allmänt ord för en mekanisk anordning som överför någon slags rörelse.
 4. mina

  mina, en med tändanordning försedd sprängladdning, oftast innesluten i en behållare av plåt eller glasfiber.
 5. automatgevär

  automatgevär, beteckning ag, halvautomatiskt skjutvapen som bärs och hanteras av en person.
 6. Robin Williams

  Williams, Robin, 1952–2014, amerikansk skådespelare och ståuppkomiker.
 7. holografi

  holografi, metod med vilken en tredimensionell bild av ett föremål kan lagras – fotografiskt eller elektroniskt – i ett hologram och därefter återges.
 8. Aurora

  Aurora, kryssare i ryska östersjöflottan.
 9. pansarskott

  pansarskott, rekylfritt bärbart engångsvapen som består av ett eldrör laddat med en granat med riktad sprängverkan.
 10. Volvo Construction Equipment Group

  Volvo Construction Equipment, Volvo CE, en av världens ledande tillverkare av anläggningsmaskiner, bildad 1995 med huvudkontor i Göteborg.