1. prejudikat

  prejudikat, ett avgörande som är träffat av en domstol eller myndighet och som uppfattas som vägledande eller bestämmande ( prejudicerande) för senare beslut av samma eller av andra organ.
 2. opinion

  opinion, sammanfattande benämning på en samling åsikter, attityder och värderingar.
 3. matematik

  matematik, en abstrakt och generell vetenskap för problemlösning och metodutveckling.
 4. sexdagarskriget

  sexdagarskriget, det tredje arabisk–israeliska kriget.

 5. Tycho Brahe

  Tycho Brahe var en dansk astronom som levde under andra hälften av 1500-talet.
 6. Sigismund

  Sigismund, född 20 juni 1566, död 19 april 1632, kung av Polen från 1587 som Sigismund III Vasa (polska Zygmunt III Waza) och av Sverige 1592–99, son till Johan III och Katarina Jagellonica.

 7. maine coon

  maine coon, amerikansk semilånghårig kattras i raskategori II.
 8. Europadomstolen

  Europadomstolen heter egentligen Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna.
 9. barn- och ungdomsvård

  barn- och ungdomsvård, benämning på vissa insatser inom ramen för socialtjänstens omsorg om barn och ungdom.
 10. Holmenkollen

  Holmenkollen, bergsrygg nordnordväst om Oslo i Norge, 371 m ö.h.