1. avhandling

  avhandling, vanligen ett vetenskapligt arbete, oftast i bokform, som beskriver ett forskningsområde och resultat.
 2. avhandling

  a`vhandling subst. ~en ~ar ORDLED: av--handl-ing-en
  Svensk ordbok
 3. akademisk avhandling

  akademisk avhandling, skriftligt lärdomsprov för avläggande av vissa akademiska examina.
 4. François de Voltaire

  Voltaire, François de (egentligen François Marie Arouet), född 21 november 1694, död 30 maj 1778, fransk författare.
 5. Jean-Jacques Rousseau

  Rousseau, Jean-Jacques, född 28 juni 1712, död 2 juli 1778, schweizisk-fransk författare och politisk filosof.
 6. Karl Marx

  Marx, Karl, född 5 maj 1818, död 14 mars 1883, tysk samhällsforskare, arbetarrörelsens inflytelserikaste tänkare.
 7. Albert Einstein

  Einstein, Albert, född 14 mars 1879, död 18 april 1955, tysk-schweizisk-amerikansk fysiker, förgrundsgestalt inom 1900-talets fysik.
 8. Immanuel Kant

  Kant, Immanuel, född 22 april 1724, död 12 februari 1804, tysk filosof, professor i logik och metafysik i Königsberg från 1770.
 9. Johann Wolfgang Goethe

  Goethe (från 1782 von Goethe), Johann Wolfgang, född 28 augusti 1749, död 22 mars 1832, tysk författare.
 10. René Descartes

  Descartes, René, latiniserat Renatus Cartesius, född 31 mars 1596, död 11 februari 1650, fransk filosof och matematiker.