1. avkastning

  avkastning, utdelning, överskott, förräntning, vinst eller intäkter minus kostnader, uttryckt i kronor eller i procent av t.ex. det ursprungliga värdet.
 2. lagen om avtagande avkastning

  lagen om avtagande avkastning, nationalekonomisk term.
 3. avkastningsränta

  avkastningsränta, ränta som utgår när betalning ska återgå på ett i förtid upphävt avtal.
 4. naturlig avkastning

  naturlig avkastning, naturaprodukter från fastighet, t.ex. säd, grönsaker och annat som påtagligt är ett resultat av brukarens åtgärder eller sådant som i högre grad är naturens egen ”produkt”, såsom frukterna från fruktträd och virke från skogen.
 5. avkastningsvärde

  avkastningsvärde, förräntningsvärde, nuvärdet av all framtida avkastning som en finansiell placering eller verksamhet beräknas ge.
 6. avkastning

  a`vkastning subst. ~en ORDLED: av--kast-ning-en
  Svensk ordbok
 7. civil avkastning

  civil avkastning, penninginkomst av fastighet.
 8. kapital

  kapital, ett av nationalekonomins mest mångtydiga och omtvistade begrepp; ursprungligen benämning på finansiell fond som ger avkastning i form av ränta o.d., senare även på produktionsmedel och tillgångar i allmänhet, dvs. allt som har egenskapen att kunna ge avkastning.
 9. genetiskt modifierad organism

  genetiskt modifierad organism, GMO, transgen organism, organism som har en eller flera främmande gener tillförda med hjälp av genteknik.

 10. naturresurser

  naturresurser, naturtillgångar, naturföreteelser i form av materia och energi som efterfrågas och utnyttjas av människan.