1. avsaknad

  a`vsaknad subst. ~en ORDLED: av--sakn-ad-en
  Svensk ordbok
 2. nirvana

  nirvana, nirvāṇa, inom buddhismen det högsta målet för religiös strävan.

 3. månen

  månen, jordens enda naturliga satellit och den överlägset närmaste himlakroppen av betydande storlek.
 4. ekologisk nisch

  ekologisk nisch, ekologiskt grundbegrepp som avser en viss arts eller populations totala omvärldsrelationer.
 5. folkmord

  folkmord, genocidium, internationellt straffrättsligt begrepp som introducerades efter andra världskriget.

 6. John Locke

  Locke, John, född 29 augusti 1632, död 28 oktober 1704, engelsk filosof och politisk tänkare vars idéer fått avgörande betydelse både för empirismen i filosofin och liberalismen i politiken.
 7. konkurrens

  konkurrens, i ekologin en relation mellan två individer, populationer eller arter där den ena parten förbrukar eller lägger beslag på en resurs som därmed inte blir tillgänglig för den andra.
 8. järnåldern

  järnåldern, den period i förhistorisk tid då järn utvanns, bearbetades och användes till vapen och redskap.

 9. seismograf

  seismograf, apparatur för mätning och registrering av markens rörelser, speciellt jordbävningar.
 10. Nationernas förbund

  Nationernas förbund, NF, även kallat Folkförbundet, organisation 1920–46 för internationellt samarbete, skapad av segrarmakterna vid första världskrigets slut.