1. avseende

  a`vseende subst. ~t ~n ORDLED: av--se-end-et
  Svensk ordbok
 2. elektrofores

  elektrofores, vandring av elektriskt laddade molekyler eller partiklar genom en vätska under inverkan av ett elektriskt fält.

 3. kärnkraft

  kärnkraft, gängse men ur fysikalisk synvinkel oegentlig benämning på kärnenergi, särskilt med avseende på produktion av el (kärnel) och värme (kärnvärme).
 4. kärnenergi

  kärnenergi, energi som frigörs vid reaktioner med atomkärnor eller vid sönderfall av atomkärnor.
 5. rasism

  rasism, i strikt (europeisk) bemärkelse en ideologi som grundas på kombinationen av följande fem förutsättningar:
 6. intelligent design

  intelligent design, ID, en idé som gör gällande att en intelligent kraft är inblandad i uppkomsten av den levande naturen.
 7. produktionsfaktor

  produktionsfaktor, faktor, produktionsmedel, de olika resurser som behövs för att producera varor och tjänster.
 8. stora smällen

  stora smällen, benämning på den händelse då universum enligt vissa kosmologiska modeller föddes för cirka 13,8 miljarder år sedan, och därefter utvecklades under snabb expansion.

 9. islamisk kvinnosyn

  islamisk kvinnosyn. Frågan om kvinnosynen är starkt kontroversiell inom islam och någon enhetlighet står knappast att finna, varken i de religiösa källorna som historiska dokument eller i den religiösa tolkningstraditionen.

 10. isländska

  isländska, språk som tillsammans med norska och färöiska bildar den västliga grenen av de nordiska språken.