1. avsikt

  avsikt, straffrättslig term som innebär att en handling utförs efter fattat beslut.
 2. avsiktsförklaring

  avsiktsförklaring, svensk benämning på letter of intent.
 3. avsiktsbisats

  avsiktsbisats, detsamma som final bisats.
 4. avsikt

  a`vsikt subst. ~en ~er ORDLED: av--sikt-en
  Svensk ordbok
 5. varg

  varg, äldre ulv, Canis lupus, art i familjen hunddjur.

 6. avsiktsurkund

  avsiktsurkund, juridisk term för skriftlig handling som upprättats i syfte att tjäna som bevis, t.ex. protokoll eller kontrakt.
 7. glas

  glas, en amorf (ickekristallin) produkt (vanligtvis transparent) som framställs genom att sand och alkalier smälts tillsammans med till exempel kalk och blyoxid.

 8. konsekvensetik

  konsekvensetik betyder ungefär att det är resultatet av det man gör som räknas.
 9. 11 september-attackerna

  11 september-attackerna, den samordnade terroraktion som tisdagen 11 september 2001 raserade World Trade Center i New York och ramponerade delar av amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon i Washington D.C.

 10. Trumandoktrinen

  Trumandoktrinen, doktrin offentliggjord av USA:s president Harry S. Truman i mars 1947.