1. avslutning

  a`vslutning subst. ~en ~ar ORDLED: av--slut-ning-en
  Svensk ordbok
 2. meios

  meios, reduktionsdelning, två på varandra följande celldelningar som föregår bildningen av könsceller.

 3. trettondedag jul

  trettondedag jul, trettondagen, kristen högtid.

 4. avslutningsvis

  a`vslutningsvis adv. ORDLED: av--slut-nings-vis
  Svensk ordbok
 5. analfabetism

  analfabetism, oförmåga att läsa och skriva.
 6. konfirmation

  konfirmation, kyrklig välsignelsehandling med anknytning till dopet, i vissa kyrkor en handling som bekräftar dopet.

 7. reningsverk

  reningsverk, avloppsreningsverk, anläggning för rening av avloppsvatten.
 8. Michail Gorbatjov

  Gorbatjov, Michail, född 2 mars 1931, död 30 augusti 2022, sovjetisk (rysk) politiker, generalsekreterare i kommunistpartiet och landets högste ledare 1985–91.

 9. Tour de Ski

  Tour de Ski, längdskidåkningstävling, arrangerad sedan 2006 av Internationella skidförbundet (FIS).

 10. Hammurabi

  Hammurabi, troligen 1792–1750 f.Kr., kung av Babylon, son till företrädaren Sin-muballit.