1. bakterier

  bakterier, Bacteria, domän prokaryota organismer.
 2. bakteriekultur

  bakteriekultur, förökning (odling) av bakterier eller en ansamling av bakterier som erhållits genom odling.
 3. bakgrundsstrålning

  bakgrundsstrålning, den strålning som ständigt finns på en viss plats.
 4. baktericid

  baktericid, bakteriedödande ämne.
 5. bakteriofag

  bakteriofag, fag, virus som infekterar bakterier.

 6. bakpulver

  bakpulver, livsmedelstillsatser som används i stället för jäst då degen håller så mycket fett eller socker att jästen inte kan verka eller då kort produktionstid eftersträvas.
 7. bakelit

  bakelit, fenolplast, en osmältbar plast (härdplast) som framställs från fenol och formaldehyd; namngiven efter uppfinnaren, Leo Hendrik Baekeland, som fick patent på materialet 1907.
 8. kosmisk bakgrundsstrålning

  kosmisk bakgrundsstrålning, kosmiskt bakgrundsbrus, elektromagnetisk strålning från universum som inte kunnat hänföras till enskilda objekt.
 9. Baktrien

  Baktrien, antikt landskap, ungefär nuvarande norra Afghanistan.
 10. bakteriostas

  bakteriostas, hämning, uppbromsning, av bakterietillväxt och av bakteriemetabolism.