1. bankett

  bankett, vågrät avsats i en doserad slänt till en väg-, järnvägs- eller kanalbank med syfte att stoppa upp ras eller utgöra kommunikationsyta.
 2. bankett

  bankett, festmåltid med många deltagare, ofta i offentlig regi.
 3. bankett

  bankett [-ket´] subst. ~en ~er ORDLED: bank-ett-en
  Svensk ordbok
 4. Aleksandr Solzjenitsyn

  Solzjenitsyn, Aleksandr, född 11 december 1918, död 3 augusti 2008, rysk författare.
 5. sarkofag

  sarkofag, ursprungligen en likkista av kalksten som ansågs förtära den döda kroppen.
 6. Banket

  Banket, stad i norra Zimbabwe; för belägenhet se landskarta Zimbabwe.
 7. Auguste Escoffier

  Escoffier, Auguste, 1846–1935, fransk mästerkock och kökschef.
 8. rysk mat

  rysk mat. Rysslands bidrag till den internationella gastronomin daterar sig främst till slutet av 1800-talet, då detta kök var oerhört populärt i Europa.

 9. Trimalchios gästabud

  Trimalchios gästabud, latin Cena Trimalchionis, benämning på ett avsnitt ur ”Satyricon” av Petronius (första århundradet e.Kr.).
 10. Nobelstiftelsen

  Nobelstiftelsen, The Nobel Foundation, stiftelse, upprättad 1900, som har det ekonomiska ansvaret för förvaltningen av Alfred Nobels donation (jämför Nobelpris).