1. barn

  barn, en människa under skedet mellan födelsen och vuxen ålder.
 2. barnarbete

  barnarbete har förekommit i alla tider och samhällen utom i det sena 1900-talets utvecklade industriländer.
 3. barnkonventionen

  barnkonventionen, FN:s konvention om barnets rättigheter, är en samling regler som ska skydda alla barn i alla länder.

 4. barnäktenskap

  barnäktenskap, äktenskap vid vars ingående en eller båda parter var under 18 år.

 5. barnlitteratur

  barnlitteratur, böcker, dock ej läroböcker, utgivna speciellt för barn och unga, såväl original som bearbetad vuxenlitteratur.
 6. barnadödlighet

  barnadödlighet, mått på antalet barn som dör innan de fyller fem år.
 7. barn- och ungdomsvård

  barn- och ungdomsvård, benämning på vissa insatser inom ramen för socialtjänstens omsorg om barn och ungdom.
 8. barnpornografibrott

  barnpornografibrott, att skildra barn i pornografisk bild, sprida, överlåta, upplåta, förevisa eller på annat sätt göra bilden tillgänglig för någon annan, förvärva eller bjuda ut sådan bild av barn eller att förmedla kontakt mellan köpare och säljare.

 9. barnsoldater

  barnsoldater, minderåriga som avsiktligt rekryteras, tränas och utnyttjas i väpnade styrkor.

 10. barnomsorg

  barnomsorg, samlande benämning på samhällsstödd förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.