1. bedarra

  bedarr´a verb ~de ~t ORDLED: be-darr-ar SUBST.: bedarrande, bedarrning
  Svensk ordbok
 2. Gamla skolan

  Gamla skolan, i svensk litteraturhistoria en traditionell, redan i samtiden brukad beteckning på den äldre, till den gustavianska Svenska Akademien knutna parten i den litterära strid som rasade under 1810-talet.
 3. oljeutsläpp

  oljeutsläpp, oljespill, i dagligt tal en större eller mindre mängd olja, vanligtvis mineralolja, som läckt ut i vatten eller på mark.
 4. Jemen

  Jemen, Yemen, stat på Arabiska halvöns sydvästspets.

 5. stillna

  still`na verb ~de ~t ORDLED: still-nar SUBST.: stillnande
  Svensk ordbok
 6. hausse

  hausse [hå´s] subst. ~n [hå´sen] ~r [hå`ser] ORDLED: hauss-en
  Svensk ordbok
 7. storm

  storm [står´m] subst. ~en ~ar ORDLED: storm-en
  Svensk ordbok