1. befogenhet

  befogenhet, term som används inom fullmaktsrätten för att särskilja vad en fullmäktig på grund av uppdragsgivarens, huvudmannens, instruktioner får göra vid ingående av avtal med tredje man, från vad han kan göra med bindande verkan för huvudmannen.
 2. Adolf Hitler

  Hitler, Adolf, född 20 april 1889, död 30 april 1945, tysk politiker (nazist), rikskansler från 1933, statschef från 1934.

 3. befogenhet

  befo´genhet subst. ~en ~er ORDLED: be-fog-en-het-en
  Svensk ordbok
 4. USA

  USA är ett land i Nordamerika.

 5. monarki

  monarki, statsform i vilken den högsta makten innehas eller symboliseras av en i regel på livstid ärftligt utsedd monark.
 6. överstatlighet

  överstatlighet, befogenhet som utövas av överstatliga organ.

 7. byråkrati

  byråkrati är ett sätt att organisera och styra en organisation eller ett samhälle.
 8. konstitutionell monarki

  konstitutionell monarki, statsform där en kung (drottning etc.) är statschef med strikt begränsade befogenheter enligt författningen (konstitutionen).
 9. Kristina

  Kristina, Christina, född 8 december 1626, död 19 april 1689, drottning av Sverige 1632–54, dotter till Gustav II Adolf och Maria Eleonora av Brandenburg.

 10. Gustav III

  Gustav III, född 24 januari 1746, död 29 mars 1792, svensk kung 1771–92, äldste son till Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika.