1. behandla

  behan´dla verb ~de ~t ORDLED: be-handl-ar SUBST.: behandlande, behandling
  Svensk ordbok
 2. religion

  religion, en kulturyttring som inte låter sig infångas under någon generellt accepterad, heltäckande definition.

 3. Grekland

  Grekland, stat i sydöstra Europa.

 4. språkhistoria

  språkhistoria, historisk lingvistik, studiet av språks förändringar.
 5. imperialism

  imperialism, term som syftar dels på staters territoriella och ekonomiska expansion i historien (se kolonialism), dels på en uppsättning teorier som vill förklara orsakerna till denna expansionstendens, särskilt i dess moderna skepnad.
 6. jorden

  jorden, latin Tellus, symbol ⊕, den tredje planeten i solsystemet räknat från solen.

 7. livegenskap

  livegenskap, historisk term för bonde­klassens ofrihet i förhållande till godsägarna på många håll i Europa under medeltiden och närmast följande århundraden.

 8. Charles Darwin

  Darwin, Charles, född 12 februari 1809, död 19 april 1882, brittisk naturforskare.

 9. hjärna

  hjärna, encefalon, den överordnade delen av nervsystemet hos djur inklusive människa.
 10. kommunism

  kommunism, benämning på en rad besläktade idéer om att egendomen bör vara gemensam eller åtminstone jämnt fördelad i samhället.