1. bekosta

  bekosta [-kås´-] verb ~de ~t ORDLED: be-kost-ar SUBST.: bekostande
  Svensk ordbok
 2. FN

  FN eller Förenta Nationerna är en internationell organisation för fred och säkerhet i världen och för samarbete mellan länder.

 3. feodalism

  feodalism var ett samhällssystem som fanns i Europa under medeltiden.

 4. nykterhetsrörelsen

  nykterhetsrörelsen, sammanfattande benämning på organisationer vilkas medlemmar avstår från alkohol och narkotika och som i regel också arbetar med upplysning om riskerna med dessa preparat och för att få till stånd samhälleliga åtgärder som begränsar konsumtionen.

 5. Akropolis

  Akropolis, staden Athens forna skyddsborg.

 6. socialpolitik

  socialpolitik, direkta eller indirekta statliga åtgärder för att tillförsäkra enskilda individer drägliga levnadsförhållanden, ”välfärd”, eller med andra ord för att lösa eller förebygga sociala problem.
 7. folkförsamling

  folkförsamling, politiskt-konstitutionell term i första hand förbunden med antikens statsformer.
 8. public service

  public service är ett system där ett företag sänder radioprogram och/eller TV-program på uppdrag av staten, ”i allmänhetens tjänst”.

 9. egyptisk religion

  egyptisk religion under faraonisk tid präglades helt av landets miljö.
 10. hundraårskriget

  hundraårskriget, benämning på de sporadiska strider mellan England och Frankrike som varade från 1337 till 1453 och som ytterst gällde de engelska kungarnas länsinnehav och feodala ställning i Frankrike.