1. belamra

  belam´ra verb ~de ~t ORDLED: be-lamr-ar SUBST.: belamrande, belamring
  Svensk ordbok
 2. rumsinredning

  rumsinredning, interiörkonst, gestaltning, dekoration och möblering av bostadsrum.

 3. utensilier

  utensi´lier subst., plur. ORDLED: ut-ens-ili-er
  Svensk ordbok
 4. uppröjning

  upp`röjning subst. ~en ~ar ORDLED: upp--röj-ning-en
  Svensk ordbok
 5. spiselhäll

  spi`selhäll el. spi`shäll subst. ~en ~ar ORDLED: spis(el)--häll-en
  Svensk ordbok
 6. lam

  lam adj. ~t
  Svensk ordbok
 7. ockupera

  ockupe´ra verb ~de ~t ORDLED: oc-kup-er-ar SUBST.: ockuperande, ockupering; ockupation
  Svensk ordbok
 8. vindfång

  vin`dfång subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: vind--fång-et
  Svensk ordbok
 9. bord

  bo´rd subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: bord-et
  Svensk ordbok