1. bereda

  bere´da verb beredde berett, pres. bereder ORDLED: be-red-er SUBST.: beredande, beredning (till 1 och 2); beredelse (till 3 och 4)
  Svensk ordbok
 2. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.

 3. utskott

  utskott, ett organ (kommitté eller avdelning) inom en församling med uppgift främst att bereda ärenden inför beslut.
 4. förvaltning

  förvaltning, att sköta eller administrera något för någon annans räkning.
 5. demokrati

  demokrati betyder folkmakt eller folkstyre.

 6. Edith Södergran

  Södergran, Edith, född 4 april 1892, död 24 juni 1923, finlandssvensk författare.
 7. hajj

  hajj, vallfärden till Mekka, islams femte ”grundpelare”, obligatorisk för varje muslim som har möjlighet att företa den.
 8. departement

  departement, del av Regeringskansliet med uppgift att bereda och expediera ärenden som avgörs av regeringen.

 9. Abraham

  Abraham, Abram, den första av de tre patriarkerna (Första Moseboken 12–25).
 10. skyttegrav

  skyttegrav är en enkel militär befästning som består av ett grävt dike där man kan skjuta på fienden och ändå vara skyddad.