1. beroende

  beroende, okontrollerbart begär efter njutnings- eller berusningsmedel.

 2. beroendeskolan

  beroendeskolan, idériktning inom utvecklingsteorin som förklarar tredje världens underutveckling genom den historiska beroendeställning dessa länder, den s.k. periferin, intar i förhållande till de kapitalistiska industriländerna, eller centrum.
 3. beroende variabel

  beroende variabel, matematisk term för en storhet som är en funktion av en eller flera variabler.
 4. beroende–oberoende

  beroende–oberoende är ett motsatspar som, mer eller mindre vagt, förekommer i många vetenskapliga sammanhang.
 5. beroende uppdragstagare

  beroende uppdragstagare, jämställd uppdragstagare, arbetsrättslig benämning på den som utför arbete åt någon annan och inte är anställd men har en ställning av väsentligen samma slag som en arbetstagare.
 6. beroendesjukdom

  beroendesjukdom, medicinsk precisering av begreppet beroende för att markera att man avser en diagnos, det vill säga att en persons beroendetillstånd, med åtföljande missbruk, har en sådan intensitet och varaktighet att det finns skäl att anse att behandlingskrävande sjukdom (psykisk störning) föreligger.

 7. beroende

  2bero´ende subst. ~t ORDLED: be-ro-end-et
  Svensk ordbok
 8. beroende

  1bero´ende adj., ingen böjning ORDLED: be-ro-ende
  Svensk ordbok
 9. kattbjörn

  kattbjörn är en art i djurfamiljen halvbjörnar.
 10. gammastrålning

  gammastrålning, den elektriskt neutrala strålning med kortare våglängd än röntgenstrålning (λ mindre än 10−11 meter), som utsänds av radioaktivt material; beteckningen infördes av Rutherford.