1. beroende

  beroende, okontrollerbart begär efter njutnings- eller berusningsmedel.

 2. beroendeskolan

  beroendeskolan, idériktning inom utvecklingsteorin som förklarar tredje världens underutveckling genom den historiska beroendeställning dessa länder, den s.k. periferin, intar i förhållande till de kapitalistiska industriländerna, eller centrum.
 3. beroende variabel

  beroende variabel, matematisk term för en storhet som är en funktion av en eller flera variabler.
 4. beroende–oberoende

  beroende–oberoende är ett motsatspar som, mer eller mindre vagt, förekommer i många vetenskapliga sammanhang.
 5. beroendesjukdom

  beroendesjukdom, medicinsk precisering av begreppet beroende för att markera att man avser en diagnos, det vill säga att en persons beroendetillstånd, med åtföljande missbruk, har en sådan intensitet och varaktighet att det finns skäl att anse att behandlingskrävande sjukdom (psykisk störning) föreligger.

 6. beroende

  2bero´ende subst. ~t ORDLED: be-ro-end-et
  Svensk ordbok
 7. beroende

  1bero´ende adj., ingen böjning ORDLED: be-ro-ende
  Svensk ordbok
 8. globalisering

  globalisering innebär att länder, företag och människor i världen blir alltmer beroende av varandra.

 9. ekosystem

  ekosystem är allt liv och den icke levande miljö som finns i ett naturområde.

 10. indikator

  indikator, substans som används för att påvisa förekomsten av ett visst ämne.