1. bespara

  bespa´ra verb ~de ~t, pres. ~r äv. bespar ORDLED: be-spar-ar SUBST.: besparande, besparing (till 2)
  Svensk ordbok
 2. bot

  bot, bott, datorprogram eller kombination av datorprogram som automatiskt kan utföra operationer eller simulera mänskligt beteende eller arbete i en virtuell miljö. 

 3. precancel

  precancel, frimärke som med ett stämpelliknande eller annat påtryck är makulerat redan innan utlämnandet till postkunden.

 4. inbespara

  in`bespara verb ~de ~t ORDLED: in--be-spar-ar SUBST.: inbesparande, inbesparing
  Svensk ordbok
 5. besparing

  bespa´ring subst. ~en ~ar ORDLED: be-spar-ing-en
  Svensk ordbok