1. besvara

  besva´ra verb ~de ~t ORDLED: be-svar-ar SUBST.: besvarande
  Svensk ordbok
 2. John Locke

  Locke, John, född 29 augusti 1632, död 28 oktober 1704, engelsk filosof och politisk tänkare vars idéer fått avgörande betydelse både för empirismen i filosofin och liberalismen i politiken.
 3. filosofi

  filosofi är den vetenskap som studerar de grundläggande villkoren för tillvaron, vetandet och moralen.
 4. Jean-Jacques Rousseau

  Rousseau, Jean-Jacques, född 28 juni 1712, död 2 juli 1778, schweizisk-fransk författare och politisk filosof.
 5. massa

  massa, den egenskap hos materien som påverkas av gravitationskraften ( tung massa) och som motsätter sig rörelseändringar ( trög massa).
 6. runor

  runor, de germanska folkens forna skrift.
 7. riksdagen

  riksdagen är Sveriges folkrepresentation, det vill säga de som företräder det svenska folket.

 8. sociologi

  sociologi, läran eller vetenskapen om samhället, akademisk disciplin som har ”det sociala” som särskilt studieobjekt.
 9. frihet

  frihet, centralt begrepp i etik och politisk filosofi.
 10. interpellation

  interpellation, omfattande fråga i riksdagen, framställd av en enskild riksdagsledamot till statsråd, i angelägenheter som rör dennes tjänsteutövning.