1. betalaktamaser

  betalaktamaser, β-laktamaser, grupp enzymer som inaktiverar betalaktamantibiotika genom att spjälka betalaktamringen.
 2. betalaktamantibiotika

  betalaktamantibiotika, samlingsnamn på en grupp antimikrobiella läkemedel med gemensam struktur och verkningsmekanism; de innehåller en betalaktamring och hämmar uppbyggnaden av bakteriers cellvägg.
 3. betalainer

  betalainer, växtfärgämnen som förekommer i cellsaften hos de flesta arterna i gruppen Centrospermae ( Chenopodiflorae) med undantag av nejlikväxter.
 4. betala

  beta´la verb ~de äv. betalte, ~t äv. betalt, pres. ~r ORDLED: be-tal-ar SUBST.: betalande, betalning
  Svensk ordbok
 5. islamisk kvinnosyn

  islamisk kvinnosyn. Frågan om kvinnosynen är starkt kontroversiell inom islam och någon enhetlighet står knappast att finna, varken i de religiösa källorna som historiska dokument eller i den religiösa tolkningstraditionen.

 6. Versaillesfreden

  Versaillesfreden, fredsfördraget 1919 mellan Tyskland och dess fiender i första världskriget, undertecknat i slottet i Versailles 28 juni 1919.

 7. ränta

  ränta är en kostnad för att låna pengar.
 8. kapitalism

  kapitalism betyder att fabriker och andra företag ägs av enskilda människor eller företag som i sin tur ägs av enskilda människor (och inte av staten).
 9. infrastruktur

  infrastruktur är anläggningar som behövs för att ett modernt samhälle ska fungera.

 10. skatt

  skatt är pengar som staten, kommunerna och regionerna tar in på olika sätt.