1. betydelse

  betydelse, i första hand språkliga uttrycks betydelse, även om handlingar, icke-språkliga symboler etc.
 2. nationalism

  nationalism, tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra kollektiva värden och intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter största möjliga politiska oberoende.
 3. betydande

  bety´dande adj., ingen böjning ORDLED: be-tyd-ande
  Svensk ordbok
 4. cell

  cell, inom biologin: den minsta levande enhet, omsluten av ett cellmembran, som bygger upp organismer.

 5. ekosystem

  ekosystem, ett ekologiskt system innefattande allt levande och dess livsmiljö (biotisk och abiotisk) inom ett område.

 6. islam

  islam, benämning på den religion som räknar Muhammed som profet och Koranen som helig skrift.

 7. Astrid Lindgren

  Astrid Lindgren var en svensk författare.
 8. buddhism

  buddhism är en religion som har grundats av bland andra buddhan Shakyamuni som kallas Buddha.
 9. demokrati

  demokrati har den språkliga betydelsen folkmakt eller folkstyre.

 10. Golfströmmen

  Golfströmmen, mäktig, varm havsström längs den nordamerikanska östkusten.