1. bevaka

  beva´ka verb ~de ~t ORDLED: be-vak-ar SUBST.: bevakande, bevakning
  Svensk ordbok
 2. spanska inbördeskriget

  spanska inbördeskriget, den väpnade konflikten mellan höger- och vänsterkrafterna i Spanien 1936–39.
 3. euromajdan

  Euromajdan, folklig revolt mot regimen i Ukraina 2013–14 efter presidentens vägran att underteckna ett utlovat samarbets- och handelsavtal med EU.

 4. opinion

  opinion, sammanfattande benämning på en samling åsikter, attityder och värderingar.
 5. tull

  tull innebär att den som importerar en vara till ett land måste betala pengar till staten för att få ta in den i landet.
 6. Berlinmuren

  Berlinmuren var en mur som gick genom staden Berlin i Tyskland 1961–1989.

 7. Hel

  Hel, det dystra dödsriket i fornnordisk religion, och även namnet på dess härskarinna med likblått ansikte.

 8. Winston Churchill

  Churchill, Sir Winston Spencer, född 30 november 1874, död 24 januari 1965, brittisk politiker och författare; jämför släktartikel Churchill.

 9. barnkonventionen

  barnkonventionen, FN:s konvention om barnets rättigheter, är en samling regler som ska skydda alla barn i alla länder.

 10. finlandssvenskar

  finlandssvenskar, sedan 1912 benämning på de invånare i Finland – eller emigranter därifrån till t.ex. Sverige och USA – som har svenska som modersmål (jämför finlandssvenska).