1. bevekelsegrund

  beve`kelsegrund subst. ~en ~er ORDLED: be-vek-else--grund-en
  Svensk ordbok
 2. frihet

  frihet, centralt begrepp i etik och politisk filosofi.
 3. James Cook

  Cook, James, född 27 oktober 1728, död 14 februari 1779, brittisk kommendör och upptäcktsresande.

 4. kausal

  kausal, inom medicinen något som har med orsaken till en sjukdom att göra, t.ex. kausal behandling, behandling som riktas mot sjukdomens orsak.
 5. detektivroman

  detektivroman, deckare, fiktionslitteratur vars främsta kännetecken är intrigens koncentration kring brottslighet, brotts begående och uppklarande av brott.

 6. kausal

  kausal, i språkvetenskapen om ord och konstruktioner som uttrycker orsaksrelationer, se kausal konjunktion och kausal sats.
 7. forskningsresor

  forskningsresor utförs väsentligen i syfte att systematiskt insamla kunskap.
 8. Ulla Skoog

  Skoog, Ulla, född 1951, skådespelerska.
 9. motiv

  motiv, bevekelsegrund, drivkraft, skäl att handla på ett visst sätt; inom psykologin, se motivation; inom juridiken även detsamma som lagmotiv.
 10. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.