1. Bibeln

  Bibeln är en samling texter som utgör den heliga skriften för judendomen och kristendomen.
 2. Luther-Bibeln

  Luther-Bibeln, Martin Luthers översättning 1534 av Bibeln till tyska från grundspråken.
 3. Abraham

  Abraham var enligt Bibeln en av de tre stamfäderna till folket israeliterna.
 4. kristendom

  kristendom är den religion som utgår från Jesus av Nasaret och som har Bibeln som helig skrift.
 5. Mose

  Mose var enligt Bibeln ledare för israeliterna och förde dem bort från Egypten, där de varit slavar.
 6. Sverige

  Sverige är ett land i norra Europa.

 7. tio Guds bud

  tio Guds bud är korta regler i Bibeln som förklarar för människor hur de ska dyrka Gud och hur de ska leva.
 8. Tanakh

  Tanakh är den heliga skriften inom judendomen.
 9. reformationen

  reformationen är en utveckling inom kristendomen för att förändra kyrkan.
 10. pesach

  pesach är det judiska namnet på påsken.