1. bida

  bida, bid˙a, förnyelse av religiös praxis inom islam utan förankring i profetisk tradition ( sunna).
 2. Bida

  Bida, stad i delstaten Niger, västra Nigeria; 136 400 invånare (2011).
 3. bida

  bi`da verb ~de ~t ORDLED: bid-ar SUBST.: bidande; bidan
  Svensk ordbok
 4. Joe Biden

  Biden, Joseph (Joe), född 20 november 1942, amerikansk politiker (demokrat), senator för Delaware 1973–2009, vicepresident 2009–17, president sedan 2021.

 5. USA

  USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 329,9 miljoner invånare (2020).

 6. bidayuh

  bidayuh, folkgrupp på västra Borneo, framför allt i västra Sarawak, tidigare benämnda landdajaker.
 7. bidans

  bidans, den ”dans” som ett honungsbi utför på en lodrät honungskaka i boet för att för övriga arbetare meddela riktning och avstånd till och kvalitet på en näringskälla.
 8. bidan

  bi`dan subst., best. f. ~, n-genus ORDLED: bid-an
  Svensk ordbok
 9. wahhabism

  wahhabism, den strängare formen av den hanbalitiska rättsskolan; jämför islamisk rätt (Islamiska rättsskolor).
 10. salafism

  salafism, benämning på en rörelse (eller flera) inom islam vars företrädare säger sig vilja återgå till islams grundläggande källor.