1. bifall

  bifall, föreningsteknisk och administrativ term för beslut om godkännande av förslag i organisationer och offentligrättsliga organ; jämför tillstyrkan.
 2. bifall

  bi`fall subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: bi--fall-et
  Svensk ordbok
 3. Gustav III

  Gustav III, född 24 januari 1746, död 29 mars 1792, svensk kung 1771–92, äldste son till Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika.

 4. bifalla

  bi`falla verb biföll bifallit bifallen bifallna, pres. bifaller ORDLED: bi--fall-er SUBST.: bifallande; bifall
  Svensk ordbok
 5. bifallsstorm

  bi`fallsstorm subst. ~en ~ar ORDLED: bi-falls--storm-en
  Svensk ordbok
 6. bifallsrop

  bi`fallsrop subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: bi-falls--rop-et
  Svensk ordbok
 7. Per Albin Hansson

  Hansson, Per Albin, född 28 oktober 1885, död 6 oktober 1946, politiker (socialdemokrat), statsminister 1932–46 (utom sommaren 1936), även statsråd 1920, 1921–23 och 1924–26, partiordförande 1925–46, riksdagsledamot (andra kammaren) 1918–46.
 8. yrkande

  yrkande, processrättslig benämning på parts begäran att en domstol ska avkunna en dom med ett visst innehåll, exempelvis att svaranden ska förpliktas att betala ett skadestånd, eller fatta ett beslut avseende handläggningen, exempelvis att bevilja uppskov.
 9. avslag

  avslag, inom den offentliga förvaltningen nekande beslut.
 10. Andrée-expeditionen

  Andrée-expeditionen, polarexpedition ledd av S.A. Andrée och genomförd 1897, med syfte att med start från Spetsbergen översegla Arktis och Nordpolen i luftballong.