1. bjudning

  bju`dning subst. ~en ~ar ORDLED: bjud-ning-en
  Svensk ordbok
 2. kunskapsprov

  kunskapsprov används främst i skolan för att i någon mening söka mäta omfattningen och/eller arten av de kunskaper som en elev tillägnat sig.

 3. byffé

  byffé, buffé, bord uppdukat med maträtter och drycker, där gästerna vid en bjudning eller på en restaurang serverar sig själva.
 4. drink

  drink, blandad dryck som oftast innehåller alkohol.
 5. jul

  jul, den kristna högtid som firas 25 december till minne av Jesu födelse (fornsvenska Kristi födslodagher eller Herrens födslodagher, på latin in nativitate Domini eller dies natalis).
 6. Claude Goretta

  Goretta, Claude, 1929–2019, schweizisk filmregissör.

 7. deflexionsläge

  deflexionsläge, förlossningsterm som anger att fostrets huvud under förlossningen är böjt bakåt i stället för framåt.
 8. förlossning

  förlossning, den process då fostret på grund av livmoderns sammandragningar föds fram genom förlossningskanalen och lämnar moderns kropp.
 9. servettbrytning

  servett`brytning subst. ~en ORDLED: serv-ett--bryt-ning-en
  Svensk ordbok
 10. kallprata

  kall`prata verb ~de ~t ORDLED: kall--prat-ar SUBST.: kallpratande; kallprat
  Svensk ordbok