1. block

  block, eller politiskt block, är en grupp partier eller politiker som tycker ungefär likadant i vissa frågor.
 2. block

  block, del av en mekanisk lyft- eller draganordning bestående av ett blockhus i vilket trissor är lagrade.
 3. blockpolitik

  blockpolitik, parlamentariskt system där skiljelinjerna går mellan grupper (block) av partier, som företer vissa gemensamma ideologiska drag.

 4. blockkedja

  blockkedja, engelska block chainöppet (publikt) och distribuerat verifieringssystem för digitala transaktioner, bland annat för valutaenheten bitcoin.

 5. blockcitat

  blockcitat, textcitat som skiljs ut genom att de formateras som egna stycken, oftast med extra indrag och ibland med mindre stil.
 6. blockflöjt

  blockflöjt, engelska recorder, typ av spaltflöjt som förekommer i flera storlekar och stämlägen: oftast sopran, alt, tenor och bas.
 7. blockad

  blockad, spärr, avspärrning, avstängning; stridsåtgärd på arbetsmarknaden innebärande att den angripne avstängs från ekonomiska förbindelser.
 8. Blocksberg

  Blocksberg är den tyska folktrons motsvarighet till det svenska Blåkulla, dvs. den plats där man menade att häxorna hade sin årliga sammankomst med djävulen under Walpurgisnacht, valborgsmässonatten.
 9. block i block

  block i block innebär att en talja halats så långt, att dess båda block kommit tätt intill varandra, dvs. att taljans effekt är utnyttjad.
 10. block

  block, enhet i ett blockschema.