1. bodhisattva

  bodhisattva, en blivande buddha.
 2. BOD

  BOD, förkortning av engelska biochemical oxygen demand, biokemisk syreförbrukning.
 3. bodhiträdet

  bodhiträdet, enligt buddhistisk tradition det träd under vilket buddhor blev upplysta; trädets art varierar.

 4. bodelning

  bodelning, delning av makars giftorättsgods eller av sambors bostad och bohag.
 5. Boden

  Boden, kommun och tätort (stad) i Norrbotten (Norrbottens län).

 6. boddrake

  boddrake, ett i trä utskuret fantasidjur, oftast i form av en drake eller orm, som brukade hänga över disken i handelsbodarna i Norden under 1700- och 1800-talen.
 7. bodhi

  bodhi, buddhismens högsta mål: upplysningen, en förening av kunskap och insikt.
 8. Bodil Malmsten

  Malmsten, Bodil, 1944–2016, författare, regissör, sondotter till Carl Malmsten (1888–1972).

 9. body mass index

  body mass index, en människas kroppsvikt i förhållande till kroppslängden i kvadrat, se BMI.
 10. Bodrum

  Bodrum, stad i västra Turkiet; 37 800 invånare (2015).