1. islamisk kvinnosyn

  islamisk kvinnosyn. Frågan om kvinnosynen är starkt kontroversiell inom islam och någon enhetlighet står knappast att finna, varken i de religiösa källorna som historiska dokument eller i den religiösa tolkningstraditionen.

 2. fjärilar

  fjärilar är insekter som finns nästan överallt på jorden.
 3. Franz Kafka

  Kafka, Franz, född 3 juli 1883, död 3 juni 1924, tjeckisk (tyskspråkig) judisk författare, jur. dr 1906, tjänsteman vid Arbetarolycksfallsförsäkringsanstalten i Prag 1908–22.
 4. bokstav

  bokstav, samgermanskt ord för ’skrivtecken i alfabet’ med ursprungsbetydelsen ’runa, ristad i bokträ’.
 5. Tanakh

  Tanakh är den heliga skriften inom judendomen.
 6. delta

  delta är ett lågt landområde vid mynningen av en flod eller annat vattendrag.
 7. ordbok

  ordbok, liksom lexikon en ordnad förteckning över en väsentlig del av ett språks ord med uppgifter av någon av de typer som anges i det följande.
 8. genetik

  genetik, ärftlighetslära, vetenskap som omfattar studiet av genomets (arvsmassans) uppbyggnad och funktion, uppkomst av förändringar av generna (arvsanlagen) samt biologisk variation.

 9. prostaglandiner

  prostaglandiner, PG, lipider som förekommer naturligt i alla vävnader hos däggdjur och som har lokala reglerfunktioner i många organ.
 10. euro

  euro, internationell valutabeteckning EUR, €, gemensam valuta i de länder som ingår i euroområdet.