1. boskap

  boskap kallas vissa husdjur, framför allt nötkreatur (nötboskap); ibland avses alla hov- och klövbärande husdjur, så i uttrycket boskapsskötsel.
 2. boskapsskötsel

  boskapsskötsel, i vid mening hållandet av olika slags hov- och klövbärande husdjur för i första hand produktion av kött, mjölk, hudar, ull och spillning men även för deras användning som last- och dragdjur.

 3. svensk röd och vit boskap

  svensk röd och vit boskap, SRB, nötkreatursras som omfattar nästan hälften av landets kontrollerade mjölkkor.
 4. svensk kullig boskap

  svensk kullig boskap, SKB , gemensamt namn för nötkreatursraserna fjällras och röd kullig lantras, för vilka en gemensam avelsförening bildades 1938 genom sammanslagning av de båda rasernas avelsföreningar.
 5. boskapshund

  boskapshund, boskapsvaktande hund, boskapsvaktare, fähund, hund som går tillsammans med får, getter eller annan boskap i syfte att beskydda hjorden genom att jaga iväg inkräktare som vilda rovdjur, lösspringande hundar eller tvåbenta tjuvar.
 6. boskapspest

  boskapspest, ytterst smittsam och i regel dödlig sjukdom som förorsakas av ett virus inom familjen paramyxovirus.
 7. boskap

  bo`skap subst. ~en ORDLED: bo-skap-en
  Svensk ordbok
 8. frisisk boskap

  frisisk boskap, nötkreatur härstammande från Friesland (Nederländerna) och Ostfriesland (Tyskland).
 9. finsk boskap

  finsk boskap, SK , fi. suomalainen karja, röd och oftast kullig nötkreatursras för mjölkproduktion.
 10. Krishna

  Krishna, hinduisk gudom.