1. bostadshus

  bo`stadshus subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: bo-stads--hus-et
  Svensk ordbok
 2. Karthago

  Karthago, fenicisk koloni i nuvarande Tunisien, enligt den antika traditionen grundad 814 f.Kr. av prinsessan Elissa eller Dido från Tyros.
 3. Jonestown

  Jonestown, kollektivjordbruk upprättat av sekten Peoples Temple i Guyana.

 4. stad

  stad, ett geografiskt område som kännetecknas av en viss typ av rättslig status (juridisk definition) eller en viss typ av markanvändning (funktionell definition).

 5. allemansrätt

  allemansrätt, rätt för var och en att vistas i naturen och att i skog och mark plocka vilda blommor, bär och svamp.
 6. gejser

  gejser är en het källa som då och då sprutar ut hett vatten och vattenånga som en fontän.
 7. Hongkong

  Hongkong är en speciell administrativ region i södra Kina.
 8. jordvärme

  jordvärme är energi i form av värme som är lagrad överst i marken.
 9. Barcelona

  Barcelona, stad i nordöstra Spanien; 1,6 miljoner invånare (2016), med förstäder 5 miljoner.

 10. vattentorn

  vattentorn, fristående byggnad med högreservoar för vatten.