1. boxning

  boxning, knytnävskamp mellan två personer efter bestämda regler.
 2. boxningsskador

  boxningsskador, såväl akuta som kroniska, yttre som inre kroppsskador.
 3. boxarupproret

  boxarupproret, 1898–1901, den mest omfattande av de folkliga proteströrelserna i Kina mot det västerländska inflytandet i landet under den krisperiod som föregick kejsardömets fall 1912.

 4. boxer

  boxer, tysk hundras inom FCI-grupp 2.
 5. box

  box, postbox, kan vara antingen box i boxanläggning eller box i kassa.
 6. box

  box, inom husdjursskötseln en avbalkning i stall eller ladugård för ett eller flera djur.
 7. Boxholm

  Boxholm, kommun och tätort i Östergötland (Östergötlands län).

 8. Vietnamkriget

  Vietnamkriget, 1957–75, hade sin bakgrund i det s.k. Indokinakriget 1946–54 vilket ledde till att Vietnam blev självständigt men delades längs 17:e breddgraden i ett kommunistiskt styrt Nordvietnam under ledning av Hô Chi Minh och ett USA-orienterat Sydvietnam där Ngô Đinh Diêm 1955 blev president.

 9. box

  2box subst. ~en ~ar ORDLED: box-en
  Svensk ordbok
 10. box

  1box [båk´s] subst. ~en ~ar ORDLED: box-en
  Svensk ordbok