1. BRIS

  BRIS, Barnens rätt i samhället, ideell organisation, grundad 1971, som har tagit till uppgift att förhindra kroppslig och själslig misshandel av barn och att föra barnets talan inför myndigheter och andra auktoriteter.

 2. bris

  bris är en lätt vind som uppstår vid kusten under sommarhalvåret.
 3. Brisbane

  Brisbane, huvudstad i delstaten Queensland, Australien; 2,2 miljoner invånare (2015).

 4. bristsjukdom

  bristsjukdom, hos människan ett sjukdomstillstånd som orsakas av brist på en eller flera nödvändiga komponenter i kosten.

 5. bristsymtom

  bristsymtom, symtom som uppstår till följd av otillräcklig tillförsel via kosten eller av otillräckligt upptag av livsnödvändiga näringsämnen som inte kan tillverkas i kroppen.
 6. Bristol

  Bristol, stad i sydvästra England, Storbritannien, 15 km från floden Avons utlopp i Severns mynningsvik; 449 300 invånare (2016).

 7. bris

  bris subst. ~en, ~ar el. ~er ORDLED: bris-en
  Svensk ordbok
 8. frisk bris

  frisk bris, vind på sjön med vindstyrka 4 enligt Beaufortskalan.
 9. styv bris

  styv bris, vind till sjöss med vindstyrka 5 enligt Beaufortskalan.
 10. lätt bris

  lätt bris, vind på sjön med vindstyrka 2 enligt Beaufortskalan.