1. brista

  2bris`ta subst. ~n bristor ORDLED: brist-an
  Svensk ordbok
 2. brista

  1bris`ta verb brast brustit brusten brustna, pres. brister ORDLED: brist-er SUBST.: bristande (till 1), bristning (till 1); brist (till 2)
  Svensk ordbok
 3. bristande förutsättningar

  bristande förutsättningar, inom avtalsrätten förhållande som föreligger när någon vid ingående av avtal utgår från vissa förutsättningar som senare inte infrias.
 4. nordamerikanska frihetskriget

  nordamerikanska frihetskriget, det krig 1775–83 genom vilket de brittiska kolonierna på den nordamerikanska kontinenten (utom Kanada) frigjorde sig och bildade USA.

 5. Salvador Dalí

  Dalí, Salvador, född 11 maj 1904, död 23 januari 1989, spansk surrealistisk konstnär.

 6. Gustav Vasa

  Gustav Vasa (egentligen Gustav I), född troligen 12 maj 1496, död 29 september 1560, svensk kung 1523–60, son till Erik Johansson (Vasa) och Cecilia Månsdotter (Ekaätten).
 7. övervintring

  övervintring, växters och djurs sätt att överleva vinterns köld, tjäle och brist på åtkomligt vatten.

 8. vitaminer

  vitaminer, organiska föreningar som djur inklusive människa behöver och som måste tillföras genom födan eftersom de inte i tillräcklig mängd, eller inte alls, kan bildas i kroppen.

 9. klimatförändring

  klimatförändring, tydlig och varaktig förändring i klimatsystemet som manifesteras i egenskaper som medeltemperatur, nederbördsfördelning och havsnivåer.

 10. marknadsekonomi

  marknadsekonomi är ett ekonomiskt system.