1. brudmystik

  brudmystik, sådan kristen fromhet som tar sin utgångspunkt i Höga Visans kärlekssånger.
 2. brud

  brud subst. ~en ~ar ORDLED: brud-en
  Svensk ordbok
 3. brudkläderska

  brudkläderska kallades förr brudfrämma eller brudsäta.
 4. brudkista

  brudkista kallades den kista i vilken förr i tiden en kvinna redan som liten flicka kunde börja samla linne och husgeråd till sin kommande hemgift; den kunde även vara en gåva från fästmannen.
 5. brudfrämma

  brudfrämma, äldre benämning på brudkläderska.
 6. brudborste

  brudborste, borsttistel, Cirsium helenioides, art i familjen korgblommiga växter.
 7. brudmarsch

  brudmarsch, spelmanslåt som används för att leda bröllopsföljet ut ur kyrkan eller från kyrkan till bröllopsgården.
 8. brudbröd

  brudbröd, brudspira , Filipendula vulgaris, art i familjen rosväxter.
 9. brudslöja

  brudslöja, annat namn på växtarten betlehemsstjärna.
 10. brudpris

  brudpris, förr även kallat brudköp, betalning, oftast i form av boskap eller pengar, från en man (eller hans familj) till den blivande hustruns släktgrupp.