1. nedbrytare

  nedbrytare, organism som bryter ned död organisk substans, se destruent.
 2. nedbrytning

  nedbrytning, mineralisering, process i naturen där organiskt material, främst döda växter, svampar, alger och djur, omvandlas till framför allt oorganiska molekyler.
 3. bryta ned

  bryta ne´d el. bryta ne´r verb bröt brutit, pres. bryter ORDLED: bryt-er SUBST.: nedbrytande, nedbrytning, nerbrytande, nerbrytning
  Svensk ordbok
 4. biomagnifikation

  biomagnifikation, innebär att vissa substanser som transporteras i en näringskedja via födan (t.ex. från växter via växtätare till predatorer) ökar i koncentration med varje länk i kedjan.
 5. näringsväv

  näringsväv är flera sammanknutna näringskedjor i ett ekosystem.
 6. toppkonsument

  toppkonsument, organism som befinner sig överst i näringspyramiden, dvs. inte själv utgör byte för någon annan konsument (utom efter sin död, då den bryts ned).
 7. lysosomer

  lysosomer, organeller i kärnförsedda (eukaryota) celler som innehåller enzymer med förmåga att bryta ned organiska ämnen.
 8. reningsverk

  reningsverk, avloppsreningsverk, anläggning för rening av avloppsvatten.
 9. cellulosa

  cellulosa, den viktigaste beståndsdelen i cellväggarna i alla växter, och det vanligaste organiska ämnet i naturen.
 10. sjöstjärnor

  sjöstjärnor, Asteroidea, klass tagghudingar med ca 1 800 nutida arter i alla hav, varav 25 vid svenska västkusten.