1. kolhydrater

  kolhydrater är en grupp ämnen av vilka många finns i livsmedel.

 2. nedbrytning

  nedbrytning kallas den process i naturen där organismer sönderdelar och omvandlar organiskt material, döda växter, svampar, alger och djur till oorganiska molekyler.

 3. lysosomer

  lysosomer är organeller, alltså miniorgan inuti celler.
 4. proteiner

  proteiner är stora molekyler som är av avgörande betydelse för allt liv.

 5. aminosyror

  aminosyror är viktiga kemiska föreningar som bygger upp proteiner.
 6. bryta

  bry`ta verb bröt brutit bruten brutna, pres. bryter ORDLED: bryt-er SUBST.: brytande, brytning; brott (till 1, 4 och 5)
  Svensk ordbok
 7. exogena processer

  exogena processer är yttre krafter som formar jordens yta.
 8. vittring

  vittring är när berg och sten bryts ner och faller sönder.

 9. cellulosa

  cellulosa, den viktigaste beståndsdelen i cellväggarna i alla växter, och det vanligaste organiska ämnet i naturen.
 10. endogena processer

  endogena processer är inre krafter som formar jordens yta.