1. bunt

  bunt, inom grafisk teknik benämning på den inre, otryckta marginalen i en bok eller tidskrift.
 2. bunt

  bunt, manöver vid avancerad flygning: looping med flygplanets översida utåt.
 3. His’ bunt

  His’ bunt, His’ knippe, His-ska bunten, His-ska knippet, en del av hjärtats elektriska retledningssystem som förbinder atrioventrikulärknutan med de högra och vänstra retledningsskänklarna.
 4. buntflottning

  buntflottning, flottning av buntat virke.
 5. bunt

  bunt subst. ~en ~ar ORDLED: bunt-en
  Svensk ordbok
 6. FNL-rörelsen

  FNL-rörelsen, grupper i Sverige som protesterade mot USA:s krigföring i Vietnam och stödde FNL, Sydvietnams nationella befrielsefront.
 7. buntmakare

  buntmakare, äldre benämning på körsnär, använd sedan 1500-talet, i början parallellt med skinnare.
 8. Buntok

  Buntok, stad på södra Borneo, Indonesien; för belägenhet se karta Borneo.
 9. buntsandstein

  buntsandstein, geologisk epok omfattande äldre delen av perioden trias.
 10. His-ska bunten

  His-ska bunten, His-ska knippet , se His’ bunt.