1. Bykovnja

  Bykovnja , by i Ukraina, utanför Kiev.
 2. byk

  byk subst. ~en ~ar ORDLED: byk-en
  Svensk ordbok
 3. bykning

  bykning, äldre benämning på koktvättning med lut av smutsiga kläder, lakan osv.

 4. bykning

  bykning, kokning av bomullsväv i alkalisk lösning.
 5. Bykle

  Bykle, kommun i Agder fylke, södra Norge.

 6. Büyük Menderes

  Büyük Menderes, Meander, flod i västra Turkiet; för belägenhet se landskarta Turkiet.
 7. byke

  by`ke subst. ~t ORDLED: byk-et
  Svensk ordbok
 8. byka

  by`ka verb bykte bykt, pres. byker ORDLED: byk-er SUBST.: bykande, bykning; byk
  Svensk ordbok
 9. Chișinău

  Chișinău, Kisjinjov, huvudstad i Moldavien; 493 000 invånare (2014).

 10. folkdans

  folkdans, traditionella former av dans som förekom hos landsbygdsbefolkningen vid den tid då man började dokumentera folkkulturens yttringar, dvs. i Sverige kring mitten av 1800-talet.