1. byte

  byte, de insekter, däggdjur, fåglar, fiskar m.fl. som rovdjur/predatorer fångar; eller det vilt som en jägare nedlägger.
 2. byta

  by`ta verb bytte bytt, pres. byter ORDLED: byt-er SUBST.: bytande; byte
  Svensk ordbok
 3. rödräv

  rödräv, räv, Vulpes vulpes, art i familjen hunddjur.

 4. varg

  varg, äldre ulv, Canis lupus, art i familjen hunddjur.

 5. lejon

  lejon, Panthera ­leo, art i familjen kattdjur.

 6. cell

  cell är den minsta levande byggstenen i alla organismer: djur, växter, svampar, bakterier och så vidare.

 7. människans utveckling

  människans utveckling, människans evolution från den tidpunkt då våra förfäder skildes från förfäderna till våra närmsta nu levande släktingar, schimpanserna.

 8. toppkonsument

  toppkonsument, organism som befinner sig överst i näringspyramiden, dvs. inte själv utgör byte för någon annan konsument (utom efter sin död, då den bryts ned).
 9. handel

  handel är ett allmänt namn på att köpa, sälja och byta varor eller tjänster.
 10. nässeldjur

  nässeldjur, Cnidaria, stam vattenlevande djur som omfattar ca 11 000 nu levande arter och har världsvid utbredning i alla hav.