1. byta

  by`ta verb bytte bytt, pres. byter ORDLED: byt-er SUBST.: bytande; byte
  Svensk ordbok
 2. byte

  byte, i datorsammanhang benämning på bitgrupp omfattande åtta bitar, använd som måttenhet för digitala minnen och medier och med beteckning B.
 3. lejon

  lejon, Panthera ­leo, art i familjen kattdjur.

 4. isbjörn

  isbjörn, Ursus maritimus (synonym Thalarctos maritimus), art i rovdjursfamiljen björnar.

 5. varg

  varg, äldre ulv, Canis lupus, art i familjen hunddjur.

 6. människans utveckling

  människans utveckling, människans evolution från den tidpunkt då våra förfäder skildes från förfäderna till våra närmsta nu levande släktingar, schimpanserna.

 7. rödräv

  rödräv, räv, Vulpes vulpes, art i familjen hunddjur.

 8. cell

  cell är den minsta levande byggstenen i alla organismer: djur, växter, svampar, bakterier och så vidare.

 9. mutation

  mutation, bestående förändring i det genetiska materialet vilken överförs till kommande cellgenerationer.

 10. gepard

  gepard, cheetah, jaktleopard, Acinonyx jubatus, art i familjen kattdjur.