1. chansa

  chansa [çaŋ`sa, çan`sa äv. ʃaŋ`sa, ʃan`sa] verb ~de ~t ORDLED: chans-ar SUBST.: chansande, chansning
  Svensk ordbok
 2. mutation

  mutation är en förändring av arvsanlagen, alltså generna.
 3. späckhuggare

  späckhuggare, Orcinus orca, art i tandvalsfamiljen delfiner.

 4. älg

  älg, europeisk älg, Alces alces, art i familjen hjortdjur.
 5. gepard

  gepard, cheetah, jaktleopard, Acinonyx jubatus, art i familjen kattdjur.
 6. mammutar

  mammutar, Mammuthus, släkte utdöda elefantdjur med cirka 20 arter, ibland uppdelade på flera släkten (bland annat Archidiskodon och Parelephas).

 7. näsapa

  näsapa, Nasalis larvatus, art i underfamiljen bladapor.
 8. trettioåriga kriget

  trettioåriga kriget rasade i Europa, mest i Tyskland, mellan 1618 och 1648.

 9. makt

  makt är att kunna bestämma.

 10. chansartad

  chansartad [çaŋ`s-, çan`s- äv. ʃaŋ`s-, ʃan`s-] adj. chansartat ORDLED: chans-art-ad
  Svensk ordbok